RAI Amsterdam

Samen met directie van de RAI, ontwikkelen van een logistiek masterplan 2020-2030. Afgestemd op verbouwplannen van het RAI vastgoed en ontwikkelingen stad Amsterdam en Zuidasdok.

Talking Logistics

Programma Manager.
Talking Logistics .gaat over betrouwbare, veilige en efficiënte logistiek en wegtransport. Verbinding maken tussen  bedrijven, verkeersmanagement, mobiliteit en logistiek. Door data te delen, door gebruik te maken nieuwe intelligentie, telecom netwerken, publieke en private data, open source software en -modellen, beschikbare standaarden en nieuwe duurzame aandrijfsystemen. Zo ontstaan nieuwe commerciële en maatschappelijke waarden.
www.talking-logistics.nl

Visie logistiek MRA HUBS

Op basis van scenario-planning ontwikkelen van logistieke visie 2050 voor de drie hubs van de Metropool Regio Amsterdam: Haven van Amsterdam, Schiphol en Greenport.

Opdrachtgever: SADC/Amsterdam Logistics Board

Verkeersonderneming Rotterdam

Verkenning informatievoorziening over truckafhandeling bij container terminals in de haven van Rotterdam

Onderzoek naar mogelijke vervolgstappen in de verbetering van de informatievoorziening over de truckafhandeling bij containerterminals in de haven van Rotterdam.

Onderzoek transportsystemen

Toenemende beschikbaarheid van data, stuur-informatie en ICT applicaties zorgen voor nieuwe rollen, business-modellen en samenwerkingsmogelijkheden. 
Veel transportbedrijven zien door onbekendheid met en het relatief grote aanbod van transport management systemen en platformen, door de bomen het bos niet meer. Hierdoor komt samenwerking met collega ondernemers door middel van een ICT platform niet of nauwelijks van de grond. Het inzichtelijk maken van dergelijke platformen zal een belangrijke hindernis slechten. in opdracht van TLN.

Strategisch plan

Ontwikkelen bedrijfsplan voor periode 2015-2020 voor Portbase

-Met strategieteam doen van analyses en invulling geven aan stappenplan
-Voorbereiden en begeleiden diverse afstemmingsbijeenkomsten met MT, RvC en RvA
-Ontwikkelen rapportage format
-Bepalen financiële impact en bepalen financiële strategie

KNRM

Adviseren directie van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij bij: strategieontwikkeling en jaarplan, projectmatig werken, samenwerking met Kustbrigades, ontwikkelen Maritieme Hulpverlening. Tevens 4 maanden ad-interim hoofd bedrijfsvoering.

Fresh Corridor

Het project Fresh Corridor stimuleert multimodaal vervoer van AGF containers.
Innovatieprogramma voor o.a. herinrichting en verhuizing van verslogistiek in de Rotterdamse haven (Cool Port), leren varen (Maasroute, Fruitpact Betuwe, verbindingen in het Rotterdams havengebied), planning en Besturing van netwerklogistiek en communicatie (roadshows, publicaties en andere events).

Bekijk HIER de door Swaak/Talmon gemaakte introductie film ten behoeve van het Fresh Corridor Congres op 27 september 2012.

Nat. Rail Informatienetwerk

Het creëren van transparantie en tijdige beschikbaarheid van alle logistieke informatie door de uitwisseling van die informatie, via het NRI platform, tussen de relevante partijen betrokken bij het vervoer van goederen per spoor.

Portbase was initiatiefnemer van het NRI dat met subsidie (50%) van de Zeehaven Innovatie Projectregeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werd uitgevoerd.

In het programma NRI werd er voortborduurt op de nieuwe basis infrastructuur die door Portbase werd ontwikkeld onder het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP). Het NLIP maakt het mogelijk om op het gebied van informatiedeling op eenvoudige wijze platformen, systemen en bedrijfsapplicaties met elkaar te verbinden en waar mogelijk of noodzakelijk informatie te delen. Hierdoor kunnen de fysieke, commerciële processen en ladingstromen optimaal op elkaar worden afgestemd.